Η παρουσίαση αυτή δημιουργήθηκε αποκλειστικά
για να βοηθήσει στην εκμάθηση των Φυσικών Διεργασιών.


Η χωρίς άδεια αντιγραφή, αναπαραγωγή κλπ.
ολοκλήρου ή μέρους της παρουσίασης αυτής
συνιστά
το προβλεπόμενο από το άρθρο 66 του Ν. 2121/93 αδίκημα
της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας
Το κατάλαβα και συμφωνώ